Náměšť a okolí 

Město Náměšť nad Oslavou leží v malebném údolí řeky Oslavy. Nachází se v centru oblasti, která je díky absenci průmyslu přírodním skvostem Českomoravské vrchoviny - Předhorácka. Leží asi 40 km západně od moravské metropole Brna a 20 km východně od Třebíče, okresního města.

Náměšť je známá svými historickými památkami. Nad údolím řeky Oslavy se nachází renesanční zámek s veřejně přístupným parkem anglického a francouzského typu. Pod zámkem se přes řeku klene barokní most, který je osazen 20 sochami. Sochářská výzdoba v takové šíři je v republice větší pouze na Karlově mostě v Praze. Masarykovo náměstí si až do dnešní doby ponechalo svůj převážně historický charakter. Nachází se zde mnoho významých památek, například renesanční radnice, která vznikla přestavbou dvou gotických domů, barokní kostel sv. Jana Křtitele, fara. Nedaleko náměstí se nachází empírová hrobka Haugwitzů. Příkladem konstruktivistické architektury ve městě je Husův sbor Československé církve husitské, jehož stavba začala v roce 1938.

Regionu dominují strmá údolí řek Oslavy, Chvojnice a Jihlavy, jejiž část je zalita vodami Dalešické přehrady. Peměrně značnou část mikroregionu Náměšťko zaujímá lesní krajina. Zalesněna jsou především říční údolí a jejich bezprostřední okolí. Zdejší kraj je krásný, plný proměn a romantiky. Malebná krajina je tvořena zaoblenými vrchy porostlými smíšenými lesy, romanticky vyhlížejícími skalisky, na jejichž vrcholech se často nachází zříceniny středověkých hradů, širokými údolími s rybníky a křišťálově čistými potůčky. Celý kraj je protkám značenými stezkami, cyklotrasami. Zdejší terén je vhodný k procházkám, výletům, rybaření, trempování. Na území regionu se nachází nebo do něj zasahuje Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Krajinná památková zóna Náměšťsko, Přírodní rezervace Náměšťská obora, Přírodní památka Špilberk (výskyt Koniklece velkokvětého), Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, Přírodní park Střední Pojihlaví a také mnoho chráněných stromů a alejí.

Cykloturistika

MLYNÁŘSKÁ STEZKA

Nadregionální tématická trasa

Mlynářská stezka je tématická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství.
Navržená trasa, jejíž délka dosahuje 184,8 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník – Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vysočina a přes území Jihomoravského kraje pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hraniční přechod Čížov-Hardegg (pouze pro pěší a cyklisty). Zde se Mlynářská stezka napojuje na síť cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku. Trasa je navržena po stávajících komunikacích, maximálně se přibližujících, případně kopírujících vodní toky, na nichž leží jednotlivé mlýny.

TEMATICKÉ CYKLOSTEZKY

V okolí Náměště se také nachází i několik tématických stezek, především v okolí Dalešické přehrady – Pivovarská, Energetická, Templářská či Hornická.

  • Pivovarská cyklostezka

Okruhová tématická cyklostezka Pivovarská 5170, 5199, 403, 5106, 5107, 5175, zelené pásové značení.

Trasa vede z Oslavanského zámeckého pivovaru k Dalešickému pivovaru filmových Postřin a je vhodná pro krosová a horská kola:

Oslavany, Čučice, U Jána, Ketkovský mlýn (údolí Oslavy pod zříceninou Ketkovského hradu Levnova), Senorady, Mohelno, rozhledna Babylon, Kramolín, hráz přehrady Dalešice, pivovar Dalešice, kolem zříceniny hradu Rabštejn - přehrada Mohelno, Mohelenská hadcová step, Mohelno, Lhánice, Biskupský kopec – Biskoupky, Nová Ves, Oslavany. Délka 39 km.

  • Energetická cyklostezka

Tématická okruhová stezka Energetická 5175, 5173, 403 a bílé pásové značení. Trasa cyklisty provede historiíí i současností energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě:

Zámek Oslavany, Nová Ves, Senorady, Mohelno, přehradní hráz Mohelenské přehrady, Mohelenská hadcová step, Dukovany, IC Elektrárny Dukovany, hráz Malešické přehrady, IC PVE Malešice, Kramolín, rozhledna Babylon, Mohelno, Oslavany. Délka 48 km.

  • Templářská cyklostezka

Okruhová tématická cyklostezka Templářská 5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a modré pásové značení. Trasa vede kolem zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář:

Oslavany, Ketkovice, Senorady, Biskoupky , Templštýn , Hrubšice, Řeznovice, Ivančice, Alexovice - Ivančice, Letkovice, Oslavany. Délka 39 km.

  • Hornická cyklostezka

Tématická okruhová cyklostezka Hornická 5173, 5171, 5193, 5189, 5199, 5170 a červené pásové značení. Trasa vede romantickým údolím řeky Oslavy k Bílému potoku bývalým Rosicko-oslavanským kamenouhelným revírem za hornickými památkami:

Zámek Oslavany, Zbýšov, Babice, Zastávka, Mariánské údolí, Okrouhlík, Říčky, Javůrek, Domašov, Rudka, Litostrov, Zbraslav, Příbram, Vysoké Popovice, Dukovany, Ketkovice, Oslavany. Délka 50 km. Krátký okruh: Oslavany, Zbýšov, Zakřany, Dukovany, Ketkovice, Oslavany. Délka 25 km.

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky města: http://www.namestnosl.cz/

Státní zámek Náměšť nad Oslavou: http://www.zamek-namest.cz/

Bible Kralická, Kralice nad Oslavou: http://www.bible-kralicka.cz/

Dalešická přehrada, plavba lodí: http://www.dalesickaprehrada.cz/

Třebíč – Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť: http://www.trebic.cz/unesco/

Mlynářská stezka: http://www.mlynarskastezka.cz/

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.